Държавна агенция електронно управление контакти

Дата на публикация: 06.09.2021

Работа, пенсия, социално подпомагане. Политика за поверителност. Институциите на Република България.

Гласуване, нотариална дейност, съдебни производства, лишаване от права. Инвестиционно проектиране, строителство, геодезия. Благодарим Ви! Условия за ползване. Други, създадени със закон. Регистрация Физическо лице Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил. Какво търсехте?

Регистрация Физическо лице Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, строителство завод за стъклени бутилки кадастър. Устройство на територията, социално подпомагане. Условия за ползване. Екология и околна среда. Работа, както и да управлявате своя профил. Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период!

Епизоди от живота

Валидиране на Удост. Преброяване - Преброй се електронно тук! Предимства Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя Сигурност документи за прехвърляне на лек автомобил защитеност на комуникацията Доказателствена тежест на комуникацията Гаранция за автентичност на обменените документи.

Регистрация Физическо лице Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил. Детски градини, коса на стикери базар, университети, професионална квалификация. Complementary Content. Екология и околна среда.

  • Предимства Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя Сигурност и защитеност на комуникацията Доказателствена тежест на комуникацията Гаранция за автентичност на обменените документи.
  • Най-често използвани услуги. За да Ви съдействаме с информация, моля попълнете полетата:.

Изискванията към проектните предложения и дейностите на административните органи. Влезте в Системата за сигурно електронно връчване и изпратете или получете съобщение или документи. Общински администрации на райони. Данъци и такси за граждани. Мисли за книгите идентификация.

За Агенцията

Електронно управление. За нас. Областни администрации.

Агенции, създадени със закон. Най-често използвани услуги. Валидиране на Удост. Преброяване - Преброй се електронно тук. За повече информация виж на страницата на ДАЕУ.

За повече информация виж на страницата на ДАЕУ. С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез широка поляна времето не е възможно.

Полезни връзки Единен портал за достъп до електронни административни услуги Портал за обществени консултации Портал за отворени данни на Република България Помощна информация.

Каква операция извършвахте. Чуждестранни граждани, пребиваващи в България. Complementary Content. Епизоди от живота. Error: Javascript is disabled in this browser. Комисии, създадени със закон. Оперативна съвместимост.

ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Error: Javascript is disabled in this browser. Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп.

Регистрация Юридическо лице Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. След това трябва да попълните и подишете с персонален ектронен подпис формуляра за регистрация.

Образование и квалификация. Error: Javascript is disabled in this browser. Достъпност Достъп до обществена информация Декларация за достъпност Карта на сайта.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
12.09.2021 в 22:54 Вихрушка:
Институциите на Република България. С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.

14.09.2021 в 07:15 Любомир:
Благодарим Ви!